Ing. Mário Polónyi – úradný prekladateľ

 

Anglické preklady odborne, kvalitne a spoľahlivo

volajte 0908 126 006

Technické preklady

Pri technických prekladoch sa vyžaduje odbornosť v príšlušnej oblasti.

Technické preklady sú výzvou. Ak napríklad prekladám materiál z oblasti textilného priemyslu, musím si vopred osvojiť príslušnú terminológiu.

Veľkým prínosom pri technických predkladoch sú dobré pracovné kontakty z rozličných oblastí, aby som v prípade potreby mohol konzultovať výrazy, frázy a skratky.

Viem preto zaručiť odbornosť svojich prekladov.

Za 12 rokov profesionálneho pôsobenia v prekladateľskom biznise sa mi podarilo vo svojich domovských oblastiach ako sú napr. energetika, životné prostredie, ekonómia atď. zozbierať slušné množstvá rôznych špecifických výrazov a skratiek, ktoré si pre potrebu technických prekladov ukladám a o ktoré sa pri ďalších prekladoch môžem bezpečne oprieť.

Všetky sú odkonzultované buď priamo s klientom alebo s iným odborníkom na danú oblasť.

Technický preklad je špecifický tým, že je pri ňom dôležitejšia správna terminológia než štylistická uhladenosť. Som však toho názoru, že aj popis prevodovky sa dá preložiť tak, aby sa čítal hladko a aby prípadného používateľa nerušili rôzne jazykové neobratnosti ako je napr. prehodený slovosled alebo nesprávne gramatické väzby.

Pri technických prekladoch výkresov, rôznych štatistík a prezentácií je výhodou práca s programom Microsoft Excel a Microsoft Powerpoint.

Technické preklady v praxi

Momentálne robím technický preklad manuálov na obsluhu poľnohospodárskych strojov značky John Deere a predstavujem si, ako jazdia po rozkvitnutom alebo dozretom poli a ako ich riadia operátori, ktorí si čítali moje riadky.

V kabíne vonia dozretá pšenica a vďaka môjmu technickému prekladu pracovník presne vie, ktorý gombík má stlačiť, aby zožal, ku ktorej družici sa má pripojiť, aby sa vyhol starej lipe v strede poľa alebo kedy má dupnúť na brzdu, aby sa neprekotil na strmom svahu.

Chcete sa spoľahnúť na odbornosť vášho technického prekladu? Napíšte mi a objednajte si technický preklad:

Ochrana osobných údajov

Anglické preklady

Ing. Mário Polónyi

Cabanova 3

841 02 Bratislava

mobil: 0908 126 006

mario.polonyi@gmail.com

(c) Anglické preklady – Ing. Mário Polónyi                                                                                                                    BeaCoder.sk – tvorba webstránok a e-shopov