Ing. Mário Polónyi – úradný prekladateľ

 

Anglické preklady odborne, kvalitne a spoľahlivo

volajte 0908 126 006

Úradné preklady

Keď som si založil živnosť a začal som sa živiť ako prekladateľ, prekladal som väčšinou technické dokumenty z oblasti energetiky. Popritom som pracoval na svojich prekladateľských zručnostiach, najprv som si urobil všeobecnú štátnu skúšku, po nej aj špecializovanú prekladateľskú štátnicu. Na tú nás pripravoval výborný pedagóg a dlhoročný prekladateľ p. Jozef Kot.

Najvyšším levelom, ktorý sa dá v prekladateľskej branži dosiahnuť, je skúška úradného prekladateľa. Vykonal som ju na špecializovanom jazykovom pracovisku Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2016.

Odvtedy som urobil približne 500 úradných prekladov rozličných listín ako sú napr. rodné a sobášne listy, technické preukazy, potvrdenia o štúdiu a o pobyte, zmluvy, karty bezpečnostných údajov, patenty atď.

Napriek tomu, že úradné preklady sú spojené s pomerne rozsiahlym byrokratickým servisom a prekladanie rovnakých typov dokumentov je po čase monotónne a únavné, je to zodpovedná práca, ktorá si vyžaduje veľké sústredenie a znalosť príslušných administratívnych prostredí.

Podľa vyhľadávania Google Search sú úradné preklady v lokalite Bratislava – Dúbravka pomerne nedostatkový tovar. Verím, že moje služby budú pre potenciálnych klientov v komfortnej dostupnosti a že klienti budú s mojimi službami spokojní a ich počet bude narastať.

Fyzické prebranie a odovzdanie materiálov môže prebehnúť podľa dohody buď na adrese, na ktorej svoju prekladateľskú činnosť prevádzkujem, alebo na inom mieste vhodnom na manipuláciu s cennými dokumentmi. Platby je možné vykonávať v hotovosti aj úhradou na účet.

Úradné preklady v praxi

Minule som dostal na stôl objednávku na úradný preklad od svojho dvorného zadávateľa. Klientom bol mladý učiteľ hudby, potreboval preklad výsledkov štúdia v zahraničí a niekoľkých výpisov z bankového účtu. Podľa osobných údajov som zistil, že s dotyčným pánom som sedel v jednej lavici počas štúdia hudby. On ma samozrejme takisto identifikoval podľa pečiatky a poslal mi pozdrav spolu s ocenením vykonanej práce, čo ma mimoriadne potešilo.

 

Chcete sa spoľahnúť na kvalitu vášho úradného prekladu? Napíšte mi a objednajte si úradný preklad:

Ochrana osobných údajov

Anglické preklady

Ing. Mário Polónyi

Cabanova 3

841 02 Bratislava

mobil: 0908 126 006

mario.polonyi@gmail.com

(c) Anglické preklady – Ing. Mário Polónyi                                                                                                                    BeaCoder.sk – tvorba webstránok a e-shopov